Albert Edelfelt Eric "Bucklan" Ehrström Albert Engström

Eric "Bucklan" Ehrström

Käsityö- ja kuvataiteilija, iloinen seuramies, Mary Gallen-Kallelan serkku ja Akseli Gallen-Kallelan oppilas.